— Portretten locatie —

— Portraits location —

Lees verder

— Locatie —

— Location —

Lees verder

— MOVE —

— MOVE —

Lees verder

— Kunstenaars —

1/33

-Out of the box-

Ik werk voor enkele kunstenaars, wiens kunst ik mag fotograferen. Een even eervolle als lastige klus. Want kunstenaars zijn nu eenmaal kunstenaars, en dus kritisch op de manier waarop hun werk, zowel technisch als esthetisch, wordt afgebeeld. Maar dat inspireert mij weer. Vaak haal ik de kunstenaars uit hun omgeving, dus gewoon naar buiten, naar locaties die hen weer inspireren. En waar ik ze vervolgens fotografeer. Hierbij enkele portretten van enkele kunstenaars, in combinatie met een selectie van hun werk.

— Artists —

1/33

-Out of the box-

I work for various artists as the photographer of their work, which is both a worthy as well as difficult job, because artists are usually critical of how their work is represented, both technically and aesthetically. Nevertheless, this is a source of inspiration, and I often take artists out of their usual environment, to locations that inspire them, and I photograph them there. These are some portraits of artists with a selection of their work.

Lees verder

— mijn PSV DNA —

1/43

PSV

Als fanatiek PSV-supporter die in Amsterdam woont, maar trouw elke thuiswedstrijd bezoekt, kwam ik tussen Amsterdam en Eindhoven op het idee om PSV-supporters te fotograferen. Na gesprekken en brainstormsessies met uitgeverij De Boekenmakers en PSV kreeg ik, samen met schrijver Mark Dubach, de opdracht voor een 320 pagina's tellend boek. Daarin moesten alle typen fans aan bod komen. De buren van het Philips Stadion, verzamelaars, mindervaliden, de fanatieke kern, supportersverenigingen, sponsors, BN’ers, vrijwilligers en nog vele anderen. Uiteindelijk duurt het twee jaar om al die supporters in beeld te krijgen. De uitreiking van het boek in het Philips Stadion was een succes, evenals het boek dat gretig aftrek vond.

— mijn PSV DNA —

1/43

-PSV Eindhoven-

As a passionate PSV football club supporter living in Amsterdam, I attend every home game and between Amsterdam and Eindhoven came up with the idea of taking photographs of PSV supporters. After discussions and brainstorming sessions with the De Boekenmakers publishing house and PSV, in collaboration with writer Mark Dubach I received the assignment to create 320-page book about all of the various types of fans: the neighbours of the PSV stadium, collectors, disabled people, the fanatic core, supporter associations, sponsors, celebrities, volunteers and many others. It took two years to portray all of these supporters. The presentation of the book in the Philips Stadion was a huge success and the book itself has sold really well.

Lees verder

— ROC Midden Nederland —

1/42

Van ontwerpbureau Total Identity kwam de opdracht om de omslagen van twaalf brochures voor het ROC Midden Nederland te fotograferen. De foto’s moesten de twaalf nieuw te vormen colleges symboliseren. Ondertussen werkte de RnR Group aan de visuele aankleding van de ROC-gebouwen. En ook hiervoor waren veel foto’s nodig; in elk geval van elke afstudeerrichting.

Besloten werd om deze twee opdrachten samen te voegen tot één, door mij te fotograferen pakket. En dan niet alleen de fotografie, maar ook het regelen van de locaties, modellen, afspraken, etc. Een vraag kortom, om de gehele productie op mij te nemen! Standpunt voor de fotografie wordt de nét afgestudeerde leerling die ook maar nét in het werkproces zit. Die foto’s worden dan gebruikt voor brochures, folders, billboards, posters maar ook als aankleding van de ROC-gebouwen, zowel binnen als buiten.

Daarnaast komen er meer dan honderd(!) collages, van soms twintig foto’s of meer, die in de diverse gebouwen, ter verfraaiing en ter informering, groot worden getoond. Al met al een complexe, veelzijdige productie met mooie en heldere fotografie als uitgangspunt. Dit tot volle tevredenheid van alle partijen (en in nauwelijks vijf maanden gerealiseerd)!

— ROC Midden Nederland —

1/42

RnR Group and Total Design have created a new visual interpretation for the twelve classes of ROC Midden Nederland to be newly formed. Total Design is responsible for the brochures, billboards and other publication material, and the RnR Group for the visual furnishing of the buildings. Both parties need a considerable number of photographs, for which they approached me. They also asked whether I could deal with the locations and models and make appointments, etc. And they asked for more than hundred(!) montages of these photos for the various ROC buildings. Essentially this was a complicated production which I realised in a little under five months and to the complete satisfaction of all parties involved.

Lees verder

— Puglia —

— Puglia —

Lees verder

— Waterschap Zuiderzeeland —

1/64

Het waterschap gaat over op een nieuw computersysteem. Dat is een mooie kans om alle hevels, stuwen en inlaatwerken in kaart te brengen door middel van foto’s. Dat worden er maar liefst 340. Maar er zit meer in dan alleen maar vastleggen van dat materieel. Er is een kans om het waterschap zelf in beeld te brengen, want de objecten liggen door heel de Noordoostpolder en Flevoland. Die verkenningstocht wordt een heuse reis, naar alle uithoeken, waterkanten en slootjes. Met altijd de hoop om op tijd te zijn voor het goede licht. Uiteindelijk lukt het om alle objecten in beeld te krijgen. Dat levert niet alleen noodzakelijke foto’s op, maar vooral ook een fraaie beeld van het waterschap zelf. Een ode aan het waterlandschap. 

— Water Board Zuiderzeeland —

1/64

The district Water Board is changing over to a new computer system. This provided a wonderful opportunity to map all of the siphons, dams and main head regulators by means of photos. There will be no fewer than 340. But there was more to this project than just documenting this material: it also provided the opportunity to map out the aquatic environment itself, because the objects are all over the Northeast Polder and Flevoland. The exploratory excursion was a true quest to all of the far corners, watersides and ditches, always hoping to catch the right light. I eventually succeeded in capturing all of the objects, obtaining the photos required and, more importantly, a magnificent image of the aquatic environment itself. An ode to water conservancy. 

Lees verder

— NTR VARA VPRO —

1/9

Een foto van 22 x 2,75 meter (!) moest er – in opdracht van interieurontwerper Susan van de Wetering – komen in de nieuwe centrale ontvangsthal van de NTR, VARA, VPRO. Een foto met publiek van uiteenlopende leeftijd en cultuur, kijkend en genietend van een voorstelling. Het 5 mei-bevrijdingsfestival met zijn diversiteit aan toeschouwers was hiervoor zeer geschikt. Met een schaal van 1:8 is het echter niet mogelijk om in een foto zo veel gezichten en diepte te vangen. Uiteindelijk kwam er één beeld dat bestaat uit negen verschillende foto's van een dermate technische kwaliteit dat een print van 22 meter breed geen enkel probleem was.

— NTR VARA VPRO —

1/9

Interior designer Susan van de Wetering has commissioned a photo measuring 22 x 2.75 metres (!) for the new central foyer of the NTR, VARA, and VPRO. This photo shows an audience of varying ages and cultures, watching and enjoying a performance. The 5 May liberation festival, with its diversity of spectators, was perfect for this, but with a scale of 1:8, it proved impossible to capture this many faces and amount of depth in a photo. Ultimately, one image was chosen which consists of nine different photos of such high quality that a print 22 metres wide could be made of it.

Lees verder