— Waterschap Zuiderzeeland —

1/64

Het waterschap gaat over op een nieuw computersysteem. Dat is een mooie kans om alle hevels, stuwen en inlaatwerken in kaart te brengen door middel van foto’s. Dat worden er maar liefst 340. Maar er zit meer in dan alleen maar vastleggen van dat materieel. Er is een kans om het waterschap zelf in beeld te brengen, want de objecten liggen door heel de Noordoostpolder en Flevoland. Die verkenningstocht wordt een heuse reis, naar alle uithoeken, waterkanten en slootjes. Met altijd de hoop om op tijd te zijn voor het goede licht. Uiteindelijk lukt het om alle objecten in beeld te krijgen. Dat levert niet alleen noodzakelijke foto’s op, maar vooral ook een fraaie beeld van het waterschap zelf. Een ode aan het waterlandschap. 

— Water Board Zuiderzeeland —

1/64

The district Water Board is changing over to a new computer system. This provided a wonderful opportunity to map all of the siphons, dams and main head regulators by means of photos. There will be no fewer than 340. But there was more to this project than just documenting this material: it also provided the opportunity to map out the aquatic environment itself, because the objects are all over the Northeast Polder and Flevoland. The exploratory excursion was a true quest to all of the far corners, watersides and ditches, always hoping to catch the right light. I eventually succeeded in capturing all of the objects, obtaining the photos required and, more importantly, a magnificent image of the aquatic environment itself. An ode to water conservancy. 

Lees verder